50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Woord van de Directeur

     

Directeur

Welkom,

Wij bevinden ons reeds in de 2e decennia van het nieuwe 'millennium'. Voor mij is het gewoon een tijdsduur. Erkenning en het beheer van veranderende paradigma's, zij het met de hulp van de enorme sprongen van de technologie, vormen de noodzaak van het moment In mijn bescheiden mening zijn er zeer weinig waarheden op het gebied van beheer. Uitstekend passende theorieën van vandaag, zijn morgen verouderd, niet te spreken over overmorgen. Gedwongen door de hevige concurrentie, de toenemende assertiviteit en de steeds hogere eisen gesteld door de consument van producten en diensten worden organisaties gedreven heel snel hierop in te spelen. Aanpassen of vergaan, dat is de orde van de dag

Passen en meten van de nieuwe uitdagingen is de voornaamste functie van de hedendaagse manager. Om zulks te realiseren, vereist zeer scherpe waarneming, flexibiliteit en de mogelijkheid om managementtheorieën om te zetten in actieplannen. Het geheim is om zaken te bekijken vanuit een mondiaal perspectief, terwijl er tegelijkertijd niet voorbij mag worden gegaan aan de eigen lokale omstandigheden. Het is daarom onnodig te vermelden dat de hedendaagse manager zich zal moeten bewapenen met de nieuwste technologie en gevoelig moet zijn voor het belang van ethische en menselijke waarden. De mens staat immers centraal en in deze de werkende mens.

De reguliere vakbondsopleidingen van ons scholingsinstituut zijn ontworpen om de werkende mens in het algemeen, en leden van de Vakbeweging in het bijzonder, kennis en inzicht te verschaffen over de organisatie, de taak en de rol van de Vakbeweging in het sociaal-economisch gebeuren, zowel nationaal, regionaal en internationaal, waardoor zij gemotiveerd worden om individueel en kollektief een positieve bijdrage te leveren tot een dynamische ontwikkeling van Vakbeweging en Maatschappij. Deze opleidingen worden regelmatig bijgesteld. Voorts worden er ook trainingen op maat verzorgd.

Het scholingsinstituut streeft er naar educatie en kennis werving toegankelijk te maken voor alle Surinamers, in het bijzonder de werknemers en draagt als kernwaarden Samenwerking, Innovatie, Vastberaden, Integer en Service

Het is daarom dat het SIVIS u met gepaste trots uitnodigt deelgenoot te zijn van de SIVIS wereld

Victor F C Jones M.A

Directeur

 

 

Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com