50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Structuur SIVIS

SIVIS is een Stichting, dat geleid wordt door een bestuur. De samenstelling van het bestuur is op tripartite basis d.w.z. dat de Overheid, de Vakbeweging en het Bedrijfsleven in het bestuur vertegenwoordigd zijn

De kleinst mogelijke meerderheid wordt aangewezen door de Stichting Samenwerkende Vakcentrales, de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven wijst ëën lid aan en de minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (A.T.M.) steeds tenminste ëën bestuurslid.

In de huidige samenstelling heeft de Vakbeweging vier vertegenwoordigers, het Bedrijfsleven ëën en de minister van ATM twee.

De vertegenwoordigers van de Overheid en het Bedrijfsleven hebben in het bestuur met betrekking tot zaken het Planorgaan betreffende slechts een adviserende, derhalve geen beslissende stem.

 

 

Direktie
Dhr. Victor Jones M.A. Direkteur tevens Docent SIVIS
Dhr. Roy Haverkamp Beleidsadviseur tevens Docent SIVIS
 
De overige medewerkers zijn:
Mw. Kartoredjo, Helen Administratief medewerker
Mw. Brakke-Redjosentono, Ngaisah Administratief medewerker
Mw. Wijders, Marisa Administratief medewerker
Mw. Dhoen-Bhairo, Kirtie Administratief medewerker
Mej. Bohe, Viviënne Administratief medewerker
Dhr. Johnny Mangoendinomo Bode/Chauffeur
Dhr. Kemper, Remy Beheerder
 
 
Gast docenten:
Dhr. Mr. M.A.G. Piroe
Dhr. Drs. C. Overman
Dhr. Mr. S. Hoever
Dhr. Mr. I. Markiet
Mw. S. Seca
Mw. Mr. Y. Gorisson
Mw. C. Etnel

 

 

 

 

Direktie

Jones
Hr Victor Jones
Huidig direkteur SIVIS
2013 - heden
   Haverkamp.jpg
Dhr. R. H. Haverkamp
Beleidsadviseur

 

 

Medewerkers

Mw. Kartoredjo, Helen
Mw. Kartoredjo, Helen
Administratief medewerker
   Mw. Brakke-Redjosentono, Ngaisah
Mw. Brakke-Redjosentono, Ngaisah
Administratief medewerker
   Mw. Wijders, Marisa
Mw. Wijders, Marisa
Administratief medewerker
Mw. Dhoen-Bhairo, Kirtie
Mw. Dhoen-Bhairo, Kirtie
Administratief medewerker
   Mej. Bohe, ViviŽnne
Mej. Bohe, Viviënne
Administratief medewerker
   Dhr. Johnny Mangoendinomo
Dhr. Johnny Mangoendinomo
Bode/Chauffeur
Dhr. Kemper, Remy
Dhr. Kemper, Remy
Beheerder
           

 

 

Gast docenten

Dhr. Mr. M.A.G. Piroe
Dhr. Mr. M.A.G. Piroe
   Dhr. Drs. C. Overman
Dhr. Drs. C. Overman
   Dhr. Mr. S. Hoever
Dhr. Mr. S. Hoever
Dhr. Mr. I. Markiet
Dhr. Mr. I. Markiet
   Mw. S. Seca
Mw. S. Seca
   Mw. Mr. Y. Gorisson
Mw. Mr. Y. Gorisson
Mw. C. Etnel
Mw. C. Etnel
           

 

 

Het bestuur

Het Bestuur van SIVIS wordt gevormd door afgevaardigden van de volgende Vakcentrales, Werkgevers Organisatie en Overheid Instantie.

  • Progressieve Vakcentrale C-47
  • A.V.V.S. 'De Moederbond'
  • Centrale van Landsdienaren Organisaties (C.L.O.)
  • Progressieve Werknemers Organisatie (P.W.O.)
  • Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (V.S.B.)
  • Ministerie van Arbeid, Technologischee Ontwikkeling en Milieu (A.T.M.)

 

Bestuur SIVIS:
Dhr. R. Berenstein Voorzitter
Mw. D. Telting Penningmeester
Dhr. H. Blijd Secretaris
Mw. H. Doelwijt Lid
Dhr. J. Belfor Lid
Dhr. G. Swamipersad      Lid
Dhr. A. Zunder Lid

 

Dhr. R. Berenstein
Dhr. R. Berenstein
Voorzitter Stichtingsbestuur
           
Mw. D. Telting
Mw. D. Telting
Penningmeester
   Dhr. H. Blijd
Dhr. H. Blijd
Secretaris
   Mw. H. Doelwijt
Mw. H. Doelwijt
Lid
Belfor
Dhr. J. Belfor
Lid
   Dhr. G. Swamipersad
Dhr. G. Swamipersad
Lid
   Dhr. A. Zunder
Dhr. A. Zunder
Lid

Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com